"

PIZZA ZDARMA: Rozvoz jídla pro pracovníky v sociálních službách

26. 03. 2020 , aktualizace: 05. 05. 2020 Sdílej na SrdceMoravy

PIZZA ZDARMA

Brněnská restaurace U Fidela, Slezská diakonie – Úsek Brno a časopis SrdceMoravy.cz se rozhodli společně pomáhat v této komplikované době a zdarma dodávají pizzu pracovníkům v sociálních službách, kteří vytrvale a denně poskytují podporu a péči těm nejzranitelnějším a nejohroženějším spoluobčanům.

Pečovatelská služba Naděje Brno

Pracovníci v sociálních službách jsou také v první linii

Je zřejmé, že pracovníci v sociálních službách, stejně jako ve zdravotnictví a v obranných složkách (policie, vojsko atd.) stojí v těchto dnech v první linii.

Zatímco mnozí pracují z domova a mnozí nemohou pracovat vůbec, sociální služby vytrvale poskytují podporu a péči těm nejzranitelnějším a nejohroženějším. Zároveň tak ale stabilizují situaci v celém systému, kterého jsme součástí všichni.

Proč?

Zatímco o zdravotnících a policii se hovoří stále, ke zklamání pracovníků v sociálních službách zůstává sociální oblast opět v pozadí. Na jednu stranu to nemusí být k neprospěchu, protože to odráží postoje a hodnoty, na kterých sociální služby, především v neziskovém sektoru, často stojí.

Je ale potřeba upozornit na nepostradatelnost, vytrvalost a „sílu v pozadí“ sociálního sektoru a témata, která je potřeba řešit nejenom v souvislosti se stávající situací. Ta pouze podtrhuje a zvýrazňuje to, co léta existuje, ale nezviditelňuje se.

Z médií je zřejmé, že se pamatuje na záchranné složky, ale sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách taktéž dělají svůj díl nepostradatelné práce. V terénních službách denně dojíždějí k potřebným, zajišťují pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a intervence poskytují přes různá dostupná on-line média pro povzbuzení klientů, ale i k řešení problémů, které pandemií nezmizely, spíše se často znásobily.

Věříme, že v situacích, jako je tato, budou reflektovány také potřeby sociálních služeb, jež stojí v přímé práci s ohroženými lidmi, ke které potřebují zabezpečení systémem financování i dostupnost ochranných prostředků, stejně jako zaměstnanci jiných sektorů stojící v první linii. Většina pracovníků v sociálních službách je sice zvyklá na flexibilitu, tvořivost, darování ze svých sil i prostředků ke zvýšení kvality služeb a zachování funkčnosti služeb.

Je ale pravdou, že nikdo nechce ohrozit klienty, ale ani své blízké. Skloubit jednak zodpovědnost k veřejnému závazku směrem ke klientům a společnosti a zároveň zodpovědnost k rodině a blízkým je často tématem v sociálních službách, kde (právě i díky podfinancování) pracují především ženy, matky. Tato a mnohá další témata se před námi právě teď ukazují ve své nahotě…

Vážíme si vás!

Myslíme si, že všichni Ti, kteří pracují v sociální oblasti, ale také šijí roušky, vyrábějí dezinfekční prostředky (nejenom sobě, svým klientům a potřebným) a zodpovědně stojí na svých místech, si zaslouží alespoň gesto ocenění a pomoci.

Malým gestem solidarity, zavezením jídla, chceme říct:
„Víme o vaší dobré práci a vážíme si jí. Děláte hodně pro druhé, a i když nejste vidět na první pohled, jste tu pro druhé. Často dle potřeby, flexibilně, zodpovědně, obětavě, bez vedlejších zájmů a někdy i s rizikem pro sebe či své nejdražší.“

Děkujeme, jsme s vámi!

Markéta Heroutová
vedoucí Úseku Brno - Slezské diakonie www.sdbrno.cz

Arnošt Urban
majitel Restaurace U Fidela www.ufidela.cz

Roman Vágner
provozovatel časopisu SrdceMoravy.cz

Potěšilo nás

Dovolte mi, abych vám jménem Hospice sv. Alžběty o.p.s. co nejsrdečněji poděkovala za vaši ochotu podělit se s námi o dar, který jste obdrželi. Vaší vstřícnosti si velmi vážíme.

S velkou vděčností jsme přijali dar pizzy pro naše zaměstnance z Restaurace U Fidela. Tento čin pro nás má hodnotu nejen ekonomickou, ale i lidskou.

Je pro nás povzbuzením, že v této době, která je náročná pro každého z nás, se najdou lidé, kteří nehledí jen na své starosti, ale snaží se pomoci těm, kteří jsou v náročné službě pro potřebné. Předejte, prosím, naše uznání panu jednateli. Náleží mu poděkování všech našich zaměstnanců, kteří měli velkou radost a byli jednáním pana jednatele nesmírně potěšeni.

Pizza zdarma Brno

V úctě a s přáním naděje a radosti z podpory dobrého díla

Dana Zvonková
Hospic sv. Alžběty o. p. s.

Potěšilo nás

Pizza byla vynikající! Všichni si moc pochutnali! Děkujeme a velice si vážíme vaší podpory.

S pozdravem a přáním hezkého dne
J.Kretík, Sdružení Veleta, z.s.

Veleta

Potěšilo nás

Dovolte mi osobní poděkování za podporu v této složité situaci. Velmi oceňuji, podporu přímo v terénu. Děkujeme restauraci U FIDELA sídlící v Brně-Líšni a Slezské diakonii – Úseku Brno za 25 obědů, kterými jsme v pátek 17. 4. 2020 udělali radost nejen klientům osobní asistence HEWER, ale také osobním asistentům, kteří byli právě v terénu. Bylo skvělé setkat se s tak vstřícným a příjemným personálem restaurace a všem z „U FIDELA“ chceme vzkázat, že meníčka a pizzy všem klientům i asistentům velmi chutnaly.

Oceňujeme, že tato podpora ze strany restaurace přišla právě v době, kdy celý obor gastronomie prochází náročným obdobím, a jsme rádi za její zprostředkování kolegy z brněnské Slezské diakonie.

S pozdravem

Černovský Petr, MBA
Ředitel sociálních služeb

HEWER, z. s.

Pizza zdarma

Text: Markéta Heroutová, Roman Vágner
Foto: Restaurace U Fidela, archiv Slezská diakonie


Jinde na SrdceMoravy