"

V Líšni proběhly „nouzové Ostatky“

15. 02. 2021 Sdílej na SrdceMoravy

Namísto něj však v sobotu do ulic vyrazily jednotlivé maškary, klepaly lidem na okna, zpívaly a přinášely potěšení lidem zavřeným doma. To vše v bezpečných dvoumetrových rozestupech.

Tradiční Líšeňské ostatky, jak se v této části Brna označuje masopustní veselí, proběhly letos kvůli platným protiepidemickým opatřením v „nouzové“ variantě. Každoroční průvod maškar organizuje už od roku 2012 Divadlo Líšeň a spolek Líšeň sobě. Do loňského ročníku se akce stále rozrůstala, přibývalo maškar i diváků, to se však letos změnilo. Do ulic vyrazily pouze jednotlivé maškary, nanejvýš skupinky tvořené členy jedné rodiny, a nezávisle na sobě obcházely od domu k domu v různých částech Líšně.

„Žádná hromadná akce nepřicházela v úvahu, zároveň jsme ale nechtěli porušit tradici. A aspoň kousek rozptýlení v této době přijde vhod,“ říká předsedkyně spolku Líšeň sobě a jedna z aktérek letošních Ostatků Filipína Cimrová.

Mnohým překvapeným obyvatelům Líšně se tak v sobotu za oknem zjevila koza, medvěd či řezník, mohli si zazpívat tradiční ostatkové písně alespoň s improvizovaným doprovodem a připomenout si atmosféru Ostatků v minulých letech.

Ačkoliv organizátoři počítají s tím, že příští ročník Líšeňských ostatků již proběhne za běžných okolností, určité prvky jako obcházení jednotlivých domů maškarami chtějí i do budoucna zachovat.

Líšeň sobě je spolek zabývající se kulturním a sociálním děním v městské části Brno-Líšeň. Kromě pořádání kulturních akcí, jako jsou například Líšeňské ostatky, nebo festival Líšeň sobě, se také snaží motivovat místní občany k aktivitě a zájmu o dění ve svém okolí.


Jinde na SrdceMoravy